Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Aldar Eesti OÜ privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Aldar Eesti OÜ (registrikood 11710650, asukoht F. G. Adoffi tn 11, Rakvere, Lääne-Virumaa 44310, telefon 6667365, e-post info@aldar.ee) töötleb oma klientide isikuandmeid. 

Kõik isikud, kelle andmeid Aldar Eesti OÜ töötleb, nimetatakse edaspidi klientideks.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete hulka kuulub kõikvõimalik teave, mida Aldar Eesti OÜ kogub klientide kohta antud isikuandmete töötlemise põhimõtetes nimetatud eesmärkidel, sealhulgas:

 • ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 • telefoninumber, postiaadress ja e-posti aadress;
 • otseturundusega seotud valikud;
 • eelistatav suhtluskeel;
 • ostuajalugu;
 • IP-aadress;
 • digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Aldar Eesti OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
 • otseturunduseks;
 • kliendisuhete arendamiseks;
 • kliendi päringutele vastamiseks;
 • kaupade ja teenustega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi);
 • kliendi ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ja kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • loosimiste korraldamiseks;
 • küsitluste läbiviimiseks;
 •  kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu täitmiseks;
 •  maksevõime hindamiseks;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete edastamine

Aldar Eesti OÜ võib isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Aldar Eesti OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks infotehnoloogia teenusepakkujad, otseturundusteenuse pakkujad, makse- ja postiteenuse osutajad, raamatupidamisteenuse pakkujad, transporditeenuse pakkujad jms).

Küpsised

Aldar Eesti OÜ kasutab oma kodulehtedel küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust. Selleks, et parandada kasutajakogemust, salvestatakse Teie kohta kodulehti külastades järgnev informatsioon: seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja versioon, külastatud lehed, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Meie kodulehed: www.kaart.aldar.ee, www.aldar.ee, www.aldarmarket.ee, www.cityalko.ee, www.viinarannasta.ee, www.superalko.lvwww.sadamaturg.ee, www.hulgi.aldar.ee

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (Määruse nr 2016/679/EL art 6 1) b).

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) (Määruse nr 2016/679/EL preambula p 52, art 6 1) c).

Turvalisus

Aldar Eesti OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele (nt transporditeenuse pakkuja või andmemajutus) toimub Aldar Eesti OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Oma isikuandmetega saab klient tutvuda veebilehel www.kaart.aldar.ee sisenedes Iseteenindusse. Eesti kodanikel on iseteenindusse on võimalik sisse logida tuvastades end ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi või e-posti kaudu, teise riigi kodanikel on võimalik sisse logida e-posti kaudu.

 • Kliendil on igal ajal õigus parandada oma isikuandmeid sisenedes veebilehe www.kaart.aldar.ee Iseteenindusse ja muutes seal vastavaid välju.
 • Kliendil on igal ajal õigus loobuda otseturunduse pakkumistest sisenedes veebilehe www.kaart.aldar.ee Iseteenindusse ja märkides seal vastavad väljad.
 • Kliendil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Kliendil on igal ajal õigus nõuda Aldar Eesti OÜ-lt oma isikuandmete kustutamist.

Isikuandmete säilitamine

Aldar Eesti OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik Aldar Eesti OÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat alates kalendriaasta lõpust.

Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Ostudel, mis on sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Andmetöötlusmõhimõtete muutmine

Aldar Eesti OÜ-l on õigus meie andmetöötluspõhimõtteid igal ajal muuta. Muudetud andmetöötluspõhimõtted hakkavad kehtima hetkel, mil need avaldatakse veebilehel www.kaart.aldar.ee. Soovitame antud veebilehte aeg-ajalt külastada ja veenduda, et kehtivad andmetöötluspõhimõtted on Teile vastuvõetavad.

Meie kaubamärgid