Kliendikaardi tingimused

Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt lsikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumise, analüüsimise ja kokkuvõtete tegemise eesmärkidel, samuti Kliendikaardi kasutajale suunatud pakkumiste tegemiseks ja Kliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste labiviimiseks. Andmete vastutav töötleja on Aldar Eesti OÜ, registrikood 11710650.

Kliendikaart kehtib CityAlkodes, SuperAlkodes (k.a Läti SuperAlkod), Aldar Marketites, Sadama Turul ja Aldar Cash&Carry's.

Kliendikaardi väljastamise tingimused:

1.1 Aldar kliendikaardi (edaspidi Kliendikaart) saamiseks saab taotlusi esitada kõigis CityAlkodes, SuperAlkodes (kaasa arvatud Läti SuperAlko), Aldar Marketites ja Sadama Turul.

1.2 Kliendikaart väljastatakse füüsilisele isikule, kes täidab Kliendikaardi taotluse kohustuslikud väljad. Kliendikaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust.

1.3 Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata.

1.4 Kliendikaardi kattesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Kliendikaardi maksumus ja Kliendikaart väljastatakse talle koheselt pärast taotluse nõuetekohast täitmist.

Kliendikaardi kasutamise tingimused:

2.1 Kliendikaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

2.2 Kliendikaart ei ole maksekaart.

2.3 Kliendikaardi kasutaja peab soodustuse saamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse Kliendikaardi.

2.4 Ostudega saadud soodustused ei oma rahalist ekvivalentväärtust ega kuulu vahetamisele, tagastamisele, edastamisele, kinkimisele, müümisele jne.

2.5 Info Kliendikaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav internetiaadressil http://kaart.aldar.ee/.

Muud tingimused:

3.1 Kliendikaardil ei ole määratud kehtivusaega. Loomuliku kulumise tõttu kasutuskõlbmatuks muutunud Kliendikaardi asemele saate soetada uue Kliendikaardi tasuta. Kliendikaardi kaotamisel saate soetada uue Kliendikaardi, kui tasute Kliendikaardi maksumuse (1,6 eurot).

3.2 Aldar Eesti OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta Kliendikaardi tingimusi, teavitades sellest interneti­aadressil http://kaart.aldar.ee/ mõistliku aja ette.

3.3 Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Kliendikaardiga on nähtav internetiaadressil http://kaart.aldar.ee/. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv interneti­aadressil nähtav tekst. Kui Kliendikaardi kasutaja ei soovi jätkata Kliendikaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on kliendil õigus esitada avaldus Kliendikaardist loobumiseks ning tagastada Kliendikaart ükskõik millisesse CityAlkosse, SuperAlkosse (k.a Läti SuperAlko), Aldar Marketisse või Sadama Turule selle sulgemiseks.

3.4 Kliendikaardi taotluse esitamisega on Kliendikaardi kasutaja andnud Aldar Eesti OÜ-le nõusoleku oma esitatud isikuandmete töötlemiseks. Juhul, kui Kliendikaardi kasutaja väljendab taotluses oma soovi saada infot sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, annab Kliendikaardi kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nime ja kontaktaadressi otseturundusteenuste pakkujatele ja postitusfirmadele. Otseturundusteenust või postiteenust osutavate firmadega on Aldar Eesti OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

3.5 Kliendikaardi kasutamisest loobumiseks esitab Kliendiaardi omanik Aldar Eesti OÜ-le kirjaliku avalduse, mille alusel Kliendikaart suletakse. Kliendikaardi kasutamisest loobumise avalduse esitamisel ning Kliendikaardi tagastamisel on Aldar Eesti OÜ ja volitatud töötlejad kohustatud Kliendikaardi kasutaja isikuandmed viivitamata kustutama ning teavitama isikuandmete kustutamisest kolmandaid isikuid, kellele Kliendikaardi kasutaja isikuandmeid on edastatud.

 

 

Meie kaubamärgid